Installation af sprogpakker til office 2010 kan klares på flere måder.

Her er lige et par ting man skal være opmærksom på hvis man vil silent installer LP enkeltvis efterfølgende en hoved office 2010 installation.

OMUI.xx-yy  er office MUI pakke

PMUI.xx.-yy  er Project MUI pakke

VISMUI.xx-yy  er Visio Mui Pakke

xx-yy er sprog koden for den sprog man tilføjre.

Mapper med ovenstående findes i alle sprogpakker og i disse ligger den config.xml man skal editere for at lave en silent installation.

herunder en stander config.xml  fra en engelsk amerikanske sprogpakke

<Configuration Product="PMUI.en-us">
<!-- <Display Level="full" CompletionNotice="yes" SuppressModal="no" AcceptEula="no" /> -->
<!-- <Logging Type="standard" Path="%temp%" Template="Microsoft Office English (United States) Language Pack Setup(*).txt" /> -->
<!-- <USERNAME Value="Customer" /> -->
<!-- <COMPANYNAME Value="MyCompany" /> -->
<!-- <INSTALLLOCATION Value="%programfiles%\Microsoft Office" /> -->
<!-- <LIS CACHEACTION="CacheOnly" /> -->
<!-- <LIS SOURCELIST="\\server1\share\Office;\\server2\share\Office" /> -->
<!-- <DistributionPoint Location="\\server\share\Office" /> -->
<!-- <OptionState Id="OptionID" State="absent" Children="force" /> -->
<!-- <Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="IfNeeded" /> -->
<!-- <Command Path="%windir%\system32\msiexec.exe" Args="/i \\server\share\my.msi" QuietArg="/q" ChainPosition="after" Execute="install" /> -->
</Configuration>

For at lave en silent installation skal denne se sådan ud.

<Configuration Product="PMUI.en-us">
<Display Level="basic" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes" AcceptEula="yes" />
<Logging Type="standard" Path="%logs%" Template="Microsoft Office English (United States) Language Pack Setup(*).txt" />
<USERNAME Value="%usernamer%" />
<COMPANYNAME Value="%CompanyName%" />
<INSTALLLOCATION Value="%programfiles%\Microsoft Office" />

<AddLanguage Id="en-us" />

<!-- <LIS CACHEACTION="CacheOnly" /> -->
<!-- <LIS SOURCELIST="\\server1\share\Office;\\server2\share\Office" /> -->
<!-- <DistributionPoint Location="\\server\share\Office" /> -->
<!-- <OptionState Id="OptionID" State="absent" Children="force" /> -->

<Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="never" />

<!-- <Command Path="%windir%\system32\msiexec.exe" Args="/i \\server\share\my.msi" QuietArg="/q" ChainPosition="after" Execute="install" /> -->
</Configuration>

Herefter vil en engelsk amerikansk sprogpakken kunne silent installeres ved at køre settp.exe /config .\PMUI.en-us\config.xml

Læg mærke til at jeg selv har tilføjet linjen <AddLanguage Id="en-us" /> til confg.xml

Gør man ikke dette, vil progpakken stadig blive installeret silent, men ikke integeret ind i office 2010, dvs. stave kontrol mm. i dette sprog er ikke tilrådighed. :-(   lidt mærkeligt at dette ikke default er taget med i config.xml MUI filen.

Dagens udfordring, offvirt.msi parametre som altid er der en række som er beskreven og vist brugt, men hvad betyder de forskellige.

hvad er forskellen på addlocal og adddefault ?  og viste du at der fandes en remove ?

Begges bruges til at definere proxies, men hvad er forskellen ???

msiexec /i offvirt.msi addlocal=

msiexec /i offvirt.msi adddefault=

Skal man fjerne nogle proxies kan det gøres ved nedestående, den er bestemt ikke dokumenteret goggler man "offvirt.msi remove=" får man 1 hit fra social.microsoft.com som viser at den findes, men ingen dokumentation, ingen technet sider.

msiexec /i offvirt.msi remove=


Hvis man nu har kørt offvirt.msi PROJECTSTD=1, hvilket enable Project Standard  og man senere får behov for for Project Professionel skal man så køre offvirt.msi PROJECTSTD=0  og derefter offvirt.msi PROJECTPRO=1 ?

Hvad gør man på et RDS miljø hvor folk vil kunne have behov for tilgang til begge versioner på en og samme tid ?

Hvad med Visio 2010 hvor prem, std og pro versionerne er baseret på de samme binary, og det blot er registeringen af licens nøglen der definere de forskellige miljøer ?


mange gode spørgsmål,  håber at høre fra M$ en af dagene

Nu da jeg næsten har lavet en hel office2010 beta deployment, er her et link til microsoft hvor adm filerne for at lave GPO'er kan hentes.
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=c3436a99-5c80-48ce-83e8-481f9c3d2288

derudover mangler jeg at skrive lidt om office 2010 MSP filer, men da dette virker på samme vis som under office2007 vil jeg ikke gå dybt.
en ny office 2010 msp file laves naturligvis ved at køre setup.exe /admin  hvorefter OCT starter som altid.
OCT 2010

msp filen kan forsat køres på lidt forskellige måder.
menst naturlig for mig er at den benyttes sammen med setup.exe med /adminfile <path til mspfilen> /config <path til configfilen>
men msp filen kan også køres for sig selv, som kan bruges som en efterbrænder.
msiexec /p office2010.msp

Efter at have installeret Office2010beta opdagede jeg at der på nuværrende tidspunkt også var en enkelt mui pakke på internettet som kunne installeres med.

Dog er det en fælles language pakke for MS Office, visio, project 2010 beta produkterne.
Filerne kan hentes på nedestående link.
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=552d34b8-4f30-4d71-bbc5-f31b726f4a22

Download filerne, der er en 32 samt 64 bit pakke, alt hvad man skal bruge.
Udpak filerne som altid via en cmd med en /extract:, dvs. SingleLanguagePack_en-us.exe /extract:./msoffice2010betamuix86 eller SingleLanguagePack_en-us_X64.exe /extract:./msoffice2010betamuix64

når man kigger bland de udpakkede filer og mapper ligner det meget de alm. installations filer til office2010 produkterne, men der er 3 mapper man skal kigge nærmere på:
OMUI.en-us, PMUI.en-us, VisMUI.en-us

filer

Disse 3 mapper inderholder config.xml filer som skal bruges for at lave unattended installation af MUI for de 3 produkter.
config filerne
tilpasning af config.xml tager ikke mange sekunder og den samme config.xml file kan både bruges i 32 og 64 bit pakkerne, dog er der en lille forskel med produkternes xml filer i første linje af config.xml

config.xml


Tilsidst er det blot som MSoffice2010beta installationen at kalde <path til mui>\setup.exe /comfig <path til mui>\<path til office mui\config.xml

Her er en eksenpel på visio mui pakke kald.
\\client\Office2010\Beta\LanguagePacks\MSoffice2010betaLIPx86\setup.exe /config \\client\Office2010\Beta\LanguagePacks\MSoffice2010betaLIPx86\VisMUI.en-us\config.xml