Et hurtig prowershell som optæller antal bruger med primært SMTP domain navn.

Get-AcceptedDomain | ForEach-Object { write-host $_.DomainName ;  $dom = $_.DomainName.tostring(); $m = "*" + $dom  ; $c =  get-mailbox -resultsize unlimited | where {$_.primarysmtpaddress -like $m } | Measure-Object ; Write-Host "count : " $c.count ;  $_.DomainName + "," + $c.count }

Et par exhange 2013 powershell commandoer, til at håndtere SMTP køen.

Se hvad som ligger i køen.

Get-message

Fjern en email udfra afsender addressen.

Get-Message  -Filter {FromAddress -eq "This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.spam"}  | Remove-Message -WithNDR $false


Move mailbox af arbitration og Discoverymailbox...

Get-Mailbox -Filter { RecipientTypeDetails -eq "DiscoveryMailbox" }| New-MoveRequest –TargetDatabase “db04”


Get-Mailbox –Database “Mailbox Database 1” –arbitration | New-MoveRequest –TargetDatabase “db04”

Se antallet af tilbage værende mailboxes på en server

get-mailbox -server MailboxDAGServer | ft name, servername, Database


Hurtig måde at se database / log layout for en server.

Get-MailboxDatabase -Server MailboxDAGServer | fl Name, LogFolderPath, EdbFilePath


Ændring af iis log path, da mobile devices laver en del trafik vokser disse logs pænt og bør flyttes væk fra system drevet.

Import-Module WebAdministration

Set-ItemProperty 'IIS:\Sites\Exchange Back End' -name logfile.directory "L:\IIS\LogFiles\ExchangeBackEnd" -verbose

Set-ItemProperty 'IIS:\Sites\Default Web Site' -name logfile.directory "L:\IIS\LogFiles\DefaultWebSite" -verbose


Lidt om min lille test med exchange 2013.

Har man et lap med exchange 2010 kørrende har man skulle vente lidt for at komme igang med exchange 2013, da det krævede Exchange 2010 SP3  samt CU1 til Exchange 2013, som kom her for et par uger siden.

Det første som rammer en, er natrligvis en lang række schema udvidelser, først ska exchange 2010 SP3 og derefter de yderligere som er del af Exchange 2013 CU1, så her er alt som det plejere, så at sige,  intet undre at en MS Exchange admin nemt kommer til at lave flere schema udvidelser, en de AD administrator, som normalt varetager DC'erne i større virksomhedder.

Herefter er de gamle GUI administrations interfaces, gone by by, exchange 2013 administeres via et web interface, hvilket faktisk virker helt anstændig.

EAC Echange Admin Center, køre via ecp websited. URL: https://servernavn/ecp/?ExchClientVer=15

Andre ændringer som springer i øjene er OWA, udover at den har fået "windows 8 look" er der kommet forskellige versioner af owa, dvs. 1 version til alm. fede browser og en mindre version til mobile enheder og tablets.

I øverigt, alm. reverse proxy via f.eks. Apache virker forsat, på samme vis som i 2010 og 2007, det er ikke en hændring for virksomheder med blot 1 wan ip.