Det meste af min familien har købt sig en USB harddisk som de selv kopier de vigtigste billeder og filer over på, dog kan en tyv eller en brænd desværre ubruglig gørre denne type backup, derfor er "remote backup" en god ide og der kommer flere og flere mindre udbydere af denne service, dog er det I DAG lidt dyrt efter min mening.
Se ev artiklen her på forbrug.dk

Da jeg anyway har en server kørende 24x7x365, kan jeg ligeså godt udnytte dette 100%
Derfor har jeg været igang med at se på lidt remote-backup løsning til min familie, via Rsync mm.

Min Familie bruger alle Windows, så klient siden skal under støtte dette...
Server siden er baseret på Debian og Rsync.

Installation og konfiguration af Rsync på Debian Linux

apt-get install rsync

vi /etc/default/rsync

herefter skal rsync opsættes til at køre som service, ved at ændre linjen:
     RSYNC_ENABLE=false
til
      RSYNC_ENABLE=true

Prøver man at starte sync servicen nu, vil det ikke gå godt, der skal først laves en konfigurations file, default (/etc/rsyncd.conf)

vi /etc/rsyncd.conf

Min rsyncd.conf ser ud a'la

----------------------------  conf file start  ---------------------------

#Global
  log file = /var/log/rsync.log
  timeout = 300
  max connections = 5
  transfer logging = true
  socket options = SO_KEEPALIVE
  gid = nogroup
  uid = nobody
  strict modes = false

#Moduler
   #Remote Backup

   [Rbackup-1]
        comment = Remotebackup for xyz....
        path = /data/Rbackup-1
        read only = no
        dont compress = *.tgz *.gz *.bz2 *.iso *.jpg *.jpeg *.tif *.tiff *.
        auth users =    Rbackup-1
        secrets file = /etc/rsyncd.secrets

   [Rbackup-2]
        comment = Remotebackup for xyz....
        path = /data/Rbackup-2
        read only = no
        dont compress = *.tgz *.gz *.bz2 *.iso *.jpg *.jpeg *.tif *.tiff *.
        auth users =    Rbackup-2
        secrets file = /etc/rsyncd.secrets

   [pub]
        comment = Forskelligt download content
        path = /data/pub
        read only = yes
        list = yes
        uid = nobody
        gid = nobody

----------------------------  conf file slut  ---------------------------

Som man kan se referers er i conf filen til /etc/rsyncd.secrets som er en text file der indeholder Rsync bruger og Password.

vi /etc/rsyncd.secrets
----------------------------  conf file start ---------------------------

Rbackup-1:hemmeliglangkode
Rbackup-2:hemmeliglangkode

----------------------------  conf file slut  ---------------------------

Mapperne til de 2 brugere skal oprettes

mkdir -p /data/Rbackup-1
mkdir -p /data/Rbackup-2

Sidst men ikke mindst skal Rsync servicen startes

/etc/init.d/rsync start


Rsync Linux Klient opsætning.

Sidder man på samme netværk som Rsync serveren er det forholdsvis nemt at begynde at synce data til denne fra en linux maskine.

Apt-get install rsync ssh

Herefter vil følgende kommando sende min linux brugers home mappe over på rsync serveren under modulet Rbackup-1 i mappen PC1, sidst nævnte er praktisk hvis der er flere maskiner som skal share samme login, og filerne ikke skal rodes sammen.

rsync -avz ~/ Rbackup-1@RsyncServer::Rbackup-1/PC1

Sidder man remote, som mine brugere vil ovenstående virke, hvis port 873 er tilgængelig på internettet, Rsync har ingen rigtig indbygget kryptering af password kommunikationen så derfor er det kun fornuftig at sikkre denne, via SSH.

Rsync har en indbygget ssh funktion, men når man benytter denne kræver det at ssh brugernavnet stemmer overens med rsync brugernavnet for at man kan benytte moduler fra Rsync serverens konfiguration derfor kan en simpel port forwardning være ligeså praktisk.

ssh -L 873:localhost:873 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Her efter vil  følgende kommando virke på samme vis som hvis man sad på det lokale netværk, dog fanges RsyncServeren nu via Localhost

rsync -avz ~/ Rbackup-1@localhost::Rbackup-1/PC1 

Når man køre Rsync via en portforwarded SSH tunnel skal man forvente en performance nedgang.


Rsync Windows Klient opsætning.

Windows maskiner kan også sættes op til at lave backup til en RsyncServer via cwRsync som kan hentes her: http://sourceforge.net/projects/sereds/files/

download og installer pakken:

Tilføj C:\Program Files\cwRsync\bin til System Path Environment variablen

set path=%path%;C:\Program Files\cwRsync\bin

Opret en environment variable som hedder home:

set home=c:\users\%username%

Lokal backup af WindowsUsers hjemme biblotek kan gørres sådan:

rsync -avz  /cygdrive/C/users/WindowsUsers Rbackup-2@RsyncServer::Rbackup-2/Laptop1

Sidder man remote fra, skal forbindelsen igen sikres via SSH.

ssh.exe -L 873:localhost:873 Rback@RsyncServer.domain.dk 

rsync -avz  /cygdrive/C/users/firstuser Rbackup-2@localhost::Rbackup-2/Laptop1

Her har jeg igen, oplevet at på et Gbit Lan, har jeg en performance forskeld på 50% på at køre med / uden SSH.
Uden SSH har jeg kunne kopiere med omkring 200Mbit og via SSH faldt dette til 100Mbit. 

Det er sjældet at jeg her skriver om hvad jeg roder med på mit arbejde, men denne omgang syndes jeg det var meget oplagt, da løsningen blev en Linux Server installeret med Exim4.x.

Opgave: Et mail domaine skal udfases:
Gammel Domaine Navn: @it-nerd.dk
Blivende Domaine Navn: @lbox.dk

Ønske:
Alle eksterne afsender af emails til @it-nerd.dk skal have info om at domainet udfases
Info email skal oplyse den eksterne afsender om den blivende @lbox.dk email addresse
Alle email til @it-nerd.dk skal videre sendes til den blivende @lbox.dk mailbox.

Udfordringer:
Modtager navnet ændres, dvs. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. bliver til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dvs. alm. masqurating mellem 2 domainer kan ikke løse opgaven.

Dette kan løses på mange måder, da jeg har brugt Exim MTA'en i nogle år valgte jeg at bruge denne MTA.

Mine Exim Router
   
itnerd_director:
     driver = accept
     domains = it-nerd.dk
     transport = itnerd_autoreply
     unseen
     headers_add = X-Forbank-AutoReply: AutoReply

itnerd_redirect:
     driver = redirect
     data = ${lookup{$local_part@$domain}lsearch{/etc/exim4/newmail}}
     headers_add = X-It-nerd-Rewrite: Rewrite

Min Exim Transporter

itnerd_autoreply:
      driver = autoreply
       log = /var/log/exim4/exim4_autoreply.log
       to = $sender_address
       from = ${expand:${lookup{$local_part@$domain}lsearch*@{/etc/exim4/newmail}}}
       subject = "Info: ${escape:$h_subject:}"
       headers_add = X-added-header: Autoreply-It-nerd.dk
       text = "Vi takker for din mail til $local_part@$domain \r \
                   da domainet @$domain er under udfasning \r \
                   skal du fremad rettet kontakte denne modtager $local_part@$domain via \r \
                   denne email addresse ${expand:${lookup{$local_part@$domain}lsearch*@{/etc/exim4/newmail}}}"

Filen /etc/exim4/newmail indeholder gamle @it-nerd.dk email addressser og blivende @lbox.dk email addresser 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Osv.

En meget simpel løsning, det skal dog siges at det to lidt tid før at jeg fandt "unseen" komandoen og fik begge Exim router i spil på en gang.

 

Jeg har i flere år brugt MRTG til at se på trends over performance af mine linux server og vil gerne også hente data fra mine windows maskiner, men snmp er ikke altid lige godt understøttet hos M$, ofte ligger de counters man har brug for i WMI.

I dag faldt jeg over værtøjet WMIC som er en komando linje værktøj til at hente WMI inforamtion fra en windowsbox via en komandolinje på en linux kasse.
WMIC er del af WMI-CLIENT pakken som ikke kan installeres via apt-get, da den ikke er blevet opdateret til Debian 5 og Ubuntu 9.10, men det der dog muligt at hente en ældre Ubuntu 6.06 pakke som har var virket uden problemer for mig på et par debian maskiner.
http://packages.ubuntu.com/hardy/wmi-client

Installation er nem og hurtig

LinuxBox:~$ wget http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/w/wmi/wmi-client_0.1.6-1_i386.deb
LinuxBox:~$ dpkg -i wmi-client_0.1.6-1_i386.deb

LinuxBox:~$ wmic
Usage: [-?|--help] [--usage] [-d|--debuglevel DEBUGLEVEL] [--debug-stderr]
        [-s|--configfile CONFIGFILE] [--option=name=value]
        [-l|--log-basename LOGFILEBASE] [--leak-report] [--leak-report-full]
        [-R|--name-resolve NAME-RESOLVE-ORDER]
        [-O|--socket-options SOCKETOPTIONS] [-n|--netbiosname NETBIOSNAME]
        [-W|--workgroup WORKGROUP] [--realm=REALM] [-i|--scope SCOPE]
        [-m|--maxprotocol MAXPROTOCOL] [-U|--user [DOMAIN\]USERNAME[%PASSWORD]]
        [-N|--no-pass] [--password=STRING] [-A|--authentication-file FILE]
        [-S|--signing on|off|required] [-P|--machine-pass]
        [--simple-bind-dn=STRING] [-k|--kerberos STRING]
        [--use-security-mechanisms=STRING] [-V|--version] [--namespace=STRING]
        //host query

Example: wmic -U [domain/]adminuser%password //host "select * from Win32_ComputerSystem"

I aften har jeg leget lidt med en gammel nokia 6310i mobil telefon og en nokia DLR-3P serial kabel på en debian maskine.

hardware

Først skal smstools hentes, da det ikke er muligt at installer denne via apt-get :-(
men det gøres nemt:
cd /usr/src
wget http://smstools3.kekekasvi.com/packages/smstools3-3.1.6.tar.gz

Den officielle installations vejledningen kan ses her:

tar -zxvf smstools3-3.1.6.tar.gz
cd smstools3
make
make install

installationen ligger en minimal config file under /etc/smsd.conf som til mit formål nemt kunne tilpasses sådan at en minimal system kørte.

 

devices = GSM1
logfile = /var/log/smsd.log
loglevel = 7

[GSM1]
device = /dev/ttyS0
incoming = yes
outgoing = yes
mode = new
pin = xxxx

efter opdatering af config filen skal man hvis nok genstarte servicen, hvilket er nemt.
/etc/init.d/sms3 restart

herefter kan det være en god ide at følge smsd loggen i en ekstra consol:
tail -f /var/log/smsd.log

Indgående sms'er lander i denne folder
ls /var/spool/sms/incoming/
Udgående køre igennem denne folder
ls /var/spool/sms/outgoming/

en hurtig test email kan sendes ved at kalde sendsms i en shell eller droppe en file af i outgoing mappen
sendsms 0045xxxxxx "dette er en test sms"
husk at sætte 0045 foran den numme man sender til......

laver man en file kan man benytte rigtige mange featues som alle kan læses om her:


PartedMagic er en live Desktop som kan bootes op over netværket der giver en mulighed for at ændre på partitionernerne i maskinen samt lave images med clonezilla.

billede er lånt fra partmagic.com....

Fra parted magic hjemmeside


http://partedmagic.com/download.html

# wget http://downloads.sourceforge.net/sourceforge/partedmagic/pmagic-pxe-4.3.zip?use_mirror=nchc
# unzip pmagic-pxe-4.3.zip
# cp pmagic/ /var/lib/tftpboot/ -r
# vi sample_pxelinux.cfg

label pmagic
  MENU LABEL Parted Magic
  kernel /pmagic/bzImage
  append initrd=/pmagic/initramfs load_ramdisk=1 prompt_ramdisk=0 rw sleep=10

label pmagic LiveCD
  MENU LABEL Parted Magic LiveCD
  kernel /pmagic/bzImage
  append initrd=/pmagic/initramfs load_ramdisk=1 prompt_ramdisk=0 rw sleep=10 livemedia

parted

 

Clone Zilla

 

CloneZilla

Nemt ikke :-)