Vi man have en stabil server er det vigtig at overvåge hardwaren, temperatur er vigtig.
Nogle af disse data er forholdsvis nem at hente ud andre kræver at man installer et par pakker.

installer sensors pakken

apt-get install sensors-applet lm-sensors

Søg efter kende hardware moduler som kan loades i /etc/modules

sensors-detect

svar Yes til de spørgsmål som guiden stiller og lad guiden loade de ekstra moduler til modules filen

Genstart serveren ved først kommende lejlighed.

reboot

Herefter er dette output for mit Intel D945GCLF2D bundkort som hoster denne webside.

sensors

smsc47m192-i2c-0-2d
Adapter: SMBus I801 adapter at 2000
+2.5V:       +2.51 V  (min =  +0.00 V, max =  +3.32 V)   
VCore:       +1.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +2.99 V)   
+3.3V:       +3.28 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.38 V)   
+5V:         +4.95 V  (min =  +0.00 V, max =  +6.64 V)   
+12V:       +12.31 V  (min =  +0.00 V, max = +15.94 V)   
VCC:         +3.28 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.38 V)   
+1.5V:       +1.56 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.99 V)   
+1.8V:       +1.77 V  (min =  +0.00 V, max =  +2.39 V)   
Chip Temp:   +36.0°C  (low  = -127.0°C, high = +127.0°C)  
CPU Temp:    +48.0°C  (low  = -127.0°C, high = +127.0°C)  
Sys Temp:    +41.0°C  (low  = -127.0°C, high = +127.0°C)  
cpu0_vid:   +2.050 V

smsc47m1-isa-0680
Adapter: ISA adapter
fan1:       1350 RPM  (min = 1280 RPM, div = 4)
fan2:       4726 RPM  (min = 1280 RPM, div = 4)

Hvorsvært er det nu lige at lave mrtg grafer udfra disse informationer :-)

En lille guide i at lave en PXE installations server.

apt-get install tftpd-hpa dhcp3-server openbsd-inetd

dhcp3-server behøves ev. ikke hvis man har anden dhcp server kørende.

Ændre default/tftpd-hpd til at køre som daemon

vi /etc/default/tftpd-hpa

Ret

RUN_DAEMON="no"

til

RUN_DAEMON="yes"

Start Tftpd-pha daemonen,

/etc/init.d/tftpd-hpa restart

Sikre at daemonen køre

netstat -ul

Output bør være noget a'la

Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State      
udp        0      0 *:45067                 *:*                                
udp        0      0 *:790                   *:*                                
udp        0      0 *:bootpc                *:*                                
udp        0      0 *:tftp                  *:*                                
udp        0      0 *:sunrpc                *:* 

hent sidste version af syslinux, herfra skal vi bruge et par filer lidt senere

cd /usr/src

wget ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/boot/syslinux/syslinux-3.86.tar.gz

tar -zxvf syslinux-3.86.tar.gz

cp /usr/src/syslinux-3.86/com32/menu/menu.c32 /var/lib/tftpboot/
cp /usr/src/syslinux-3.86/com32/menu/menu.c32 /var/lib/tftpboot/
cp /usr/src/syslinux-3.86/core/pxelinux.0 /var/lib/tftpboot/

Opret drev struktur for PXE filer.

mkdir -p //var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg

mkdir -p /var/lib/tftpboot/debian/5.0.4/i386
mkdir -p /var/lib/tftpboot/debian/5.0.4/amd64

mkdir -p /var/lib/tftpboot/ubuntu/10.4/amd64
mkdir -p /var/lib/tftpboot/ubuntu/10.4/amd64

mkdir -p /tmp/debian

cd /tmp/debian

wget http://ftp.debian.org/debian/dists/Debian5.0.4/main/installer-i386/current/images/netboot/netboot.tar.gz
tar -zxvf netboot.tar.gz
rm netboot.tar.gz

xxxxxxxxxxxxxx   cp -R ./* /var/lib/tftpboot/   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
cp -R ./* /var/lib/tftpboot/debian/5.0.4/i386/

rm -rf /tmp/debian/*

amd64 installationer.

wget http://ftp.debian.org/debian/dists/Debian5.0.4/main/installer-amd64/current/images/netboot/netboot.tar.gz
tar -zxvf netboot.tar.gz
rm netboot.tar.gz
cp -R ./* /var/lib/tftpboot/debian/5.0.4/amd64/
rm -rf /tmp/debian/*

Opbyg en ordenlig menu struktur

rm /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default

vi /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default

indsæt

MENU TITLE Net-Help Install Menu


DEFAULT menu.c32
;DEFAULT vesamenu.c32
#PROMPT 0
TIMEOUT 500
ONTIMEOUT local
ALLOWOPTIONS 0
;MENU ROWS 4
MENU WIDTH 80
MENU MARGIN 15
MENU PASSWORDMARGIN 20
MENU TIMEOUTROW 20

LABEL local
MENU LABEL LocalDisk
localboot 0

LABEL Debian
MENU LABEL Debian
KERNEL menu.c32
APPEND pxelinux.cfg/Debian

LABEL Ubuntu
MENU LABEL Ubuntu
KERNEL menu.c32
APPEND pxelinux.cfg/Ubuntu

vi /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/debian

MENU TITLE Net-Help Debian install menu

LABEL Main
MENU LABEL Main Manu
KERNEL menu.c32
append pxelinux.cfg/default

label install
menu label Debian Lenny I386 install
menu default
kernel debian/5.0.4/i386/debian-installer/i386/linux
append vga=normal initrd=debian/5.0.4/i386/debian-installer/i386/initrd.gz -- quiet

label install
menu label Debian Lenny amd64 install
menu default
kernel debian/5.0.4/amd64/debian-installer/amd64/linux
append vga=normal initrd=debian/5.0.4/amd64/debian-installer/amd64/initrd.gz -- quiet

vi /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/ubuntu

MENU TITLE Net-Help Ubuntu install menu

LABEL Main
MENU LABEL Main Manu
KERNEL menu.c32
append pxelinux.cfg/default

label install
menu label ubuntu Lucid I386 install
menu default
kernel ubuntu/10.4/i386/debian-installer/i386/linux
append vga=normal initrd=ubuntu/10.4/i386/debian-installer/i386/initrd.gz -- quiet

label install
menu label Ubuntu Lucid amd64 install
menu default
kernel ubuntu/10.4/amd64/debian-installer/amd64/linux
append vga=normal initrd=ubuntu/10.4/amd64/debian-installer/amd64/initrd.gz -- quiet

 Text not compleded..............................

Det meste af min familien har købt sig en USB harddisk som de selv kopier de vigtigste billeder og filer over på, dog kan en tyv eller en brænd desværre ubruglig gørre denne type backup, derfor er "remote backup" en god ide og der kommer flere og flere mindre udbydere af denne service, dog er det I DAG lidt dyrt efter min mening.
Se ev artiklen her på forbrug.dk

Da jeg anyway har en server kørende 24x7x365, kan jeg ligeså godt udnytte dette 100%
Derfor har jeg været igang med at se på lidt remote-backup løsning til min familie, via Rsync mm.

Min Familie bruger alle Windows, så klient siden skal under støtte dette...
Server siden er baseret på Debian og Rsync.

Installation og konfiguration af Rsync på Debian Linux

apt-get install rsync

vi /etc/default/rsync

herefter skal rsync opsættes til at køre som service, ved at ændre linjen:
     RSYNC_ENABLE=false
til
      RSYNC_ENABLE=true

Prøver man at starte sync servicen nu, vil det ikke gå godt, der skal først laves en konfigurations file, default (/etc/rsyncd.conf)

vi /etc/rsyncd.conf

Min rsyncd.conf ser ud a'la

----------------------------  conf file start  ---------------------------

#Global
  log file = /var/log/rsync.log
  timeout = 300
  max connections = 5
  transfer logging = true
  socket options = SO_KEEPALIVE
  gid = nogroup
  uid = nobody
  strict modes = false

#Moduler
   #Remote Backup

   [Rbackup-1]
        comment = Remotebackup for xyz....
        path = /data/Rbackup-1
        read only = no
        dont compress = *.tgz *.gz *.bz2 *.iso *.jpg *.jpeg *.tif *.tiff *.
        auth users =    Rbackup-1
        secrets file = /etc/rsyncd.secrets

   [Rbackup-2]
        comment = Remotebackup for xyz....
        path = /data/Rbackup-2
        read only = no
        dont compress = *.tgz *.gz *.bz2 *.iso *.jpg *.jpeg *.tif *.tiff *.
        auth users =    Rbackup-2
        secrets file = /etc/rsyncd.secrets

   [pub]
        comment = Forskelligt download content
        path = /data/pub
        read only = yes
        list = yes
        uid = nobody
        gid = nobody

----------------------------  conf file slut  ---------------------------

Som man kan se referers er i conf filen til /etc/rsyncd.secrets som er en text file der indeholder Rsync bruger og Password.

vi /etc/rsyncd.secrets
----------------------------  conf file start ---------------------------

Rbackup-1:hemmeliglangkode
Rbackup-2:hemmeliglangkode

----------------------------  conf file slut  ---------------------------

Mapperne til de 2 brugere skal oprettes

mkdir -p /data/Rbackup-1
mkdir -p /data/Rbackup-2

Sidst men ikke mindst skal Rsync servicen startes

/etc/init.d/rsync start


Rsync Linux Klient opsætning.

Sidder man på samme netværk som Rsync serveren er det forholdsvis nemt at begynde at synce data til denne fra en linux maskine.

Apt-get install rsync ssh

Herefter vil følgende kommando sende min linux brugers home mappe over på rsync serveren under modulet Rbackup-1 i mappen PC1, sidst nævnte er praktisk hvis der er flere maskiner som skal share samme login, og filerne ikke skal rodes sammen.

rsync -avz ~/ Rbackup-1@RsyncServer::Rbackup-1/PC1

Sidder man remote, som mine brugere vil ovenstående virke, hvis port 873 er tilgængelig på internettet, Rsync har ingen rigtig indbygget kryptering af password kommunikationen så derfor er det kun fornuftig at sikkre denne, via SSH.

Rsync har en indbygget ssh funktion, men når man benytter denne kræver det at ssh brugernavnet stemmer overens med rsync brugernavnet for at man kan benytte moduler fra Rsync serverens konfiguration derfor kan en simpel port forwardning være ligeså praktisk.

ssh -L 873:localhost:873 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Her efter vil  følgende kommando virke på samme vis som hvis man sad på det lokale netværk, dog fanges RsyncServeren nu via Localhost

rsync -avz ~/ Rbackup-1@localhost::Rbackup-1/PC1 

Når man køre Rsync via en portforwarded SSH tunnel skal man forvente en performance nedgang.


Rsync Windows Klient opsætning.

Windows maskiner kan også sættes op til at lave backup til en RsyncServer via cwRsync som kan hentes her: http://sourceforge.net/projects/sereds/files/

download og installer pakken:

Tilføj C:\Program Files\cwRsync\bin til System Path Environment variablen

set path=%path%;C:\Program Files\cwRsync\bin

Opret en environment variable som hedder home:

set home=c:\users\%username%

Lokal backup af WindowsUsers hjemme biblotek kan gørres sådan:

rsync -avz  /cygdrive/C/users/WindowsUsers Rbackup-2@RsyncServer::Rbackup-2/Laptop1

Sidder man remote fra, skal forbindelsen igen sikres via SSH.

ssh.exe -L 873:localhost:873 Rback@RsyncServer.domain.dk 

rsync -avz  /cygdrive/C/users/firstuser Rbackup-2@localhost::Rbackup-2/Laptop1

Her har jeg igen, oplevet at på et Gbit Lan, har jeg en performance forskeld på 50% på at køre med / uden SSH.
Uden SSH har jeg kunne kopiere med omkring 200Mbit og via SSH faldt dette til 100Mbit. 

Det er sjældet at jeg her skriver om hvad jeg roder med på mit arbejde, men denne omgang syndes jeg det var meget oplagt, da løsningen blev en Linux Server installeret med Exim4.x.

Opgave: Et mail domaine skal udfases:
Gammel Domaine Navn: @it-nerd.dk
Blivende Domaine Navn: @lbox.dk

Ønske:
Alle eksterne afsender af emails til @it-nerd.dk skal have info om at domainet udfases
Info email skal oplyse den eksterne afsender om den blivende @lbox.dk email addresse
Alle email til @it-nerd.dk skal videre sendes til den blivende @lbox.dk mailbox.

Udfordringer:
Modtager navnet ændres, dvs. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. bliver til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dvs. alm. masqurating mellem 2 domainer kan ikke løse opgaven.

Dette kan løses på mange måder, da jeg har brugt Exim MTA'en i nogle år valgte jeg at bruge denne MTA.

Mine Exim Router
   
itnerd_director:
     driver = accept
     domains = it-nerd.dk
     transport = itnerd_autoreply
     unseen
     headers_add = X-Forbank-AutoReply: AutoReply

itnerd_redirect:
     driver = redirect
     data = ${lookup{$local_part@$domain}lsearch{/etc/exim4/newmail}}
     headers_add = X-It-nerd-Rewrite: Rewrite

Min Exim Transporter

itnerd_autoreply:
      driver = autoreply
       log = /var/log/exim4/exim4_autoreply.log
       to = $sender_address
       from = ${expand:${lookup{$local_part@$domain}lsearch*@{/etc/exim4/newmail}}}
       subject = "Info: ${escape:$h_subject:}"
       headers_add = X-added-header: Autoreply-It-nerd.dk
       text = "Vi takker for din mail til $local_part@$domain \r \
                   da domainet @$domain er under udfasning \r \
                   skal du fremad rettet kontakte denne modtager $local_part@$domain via \r \
                   denne email addresse ${expand:${lookup{$local_part@$domain}lsearch*@{/etc/exim4/newmail}}}"

Filen /etc/exim4/newmail indeholder gamle @it-nerd.dk email addressser og blivende @lbox.dk email addresser 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Osv.

En meget simpel løsning, det skal dog siges at det to lidt tid før at jeg fandt "unseen" komandoen og fik begge Exim router i spil på en gang.

 

Jeg har i flere år brugt MRTG til at se på trends over performance af mine linux server og vil gerne også hente data fra mine windows maskiner, men snmp er ikke altid lige godt understøttet hos M$, ofte ligger de counters man har brug for i WMI.

I dag faldt jeg over værtøjet WMIC som er en komando linje værktøj til at hente WMI inforamtion fra en windowsbox via en komandolinje på en linux kasse.
WMIC er del af WMI-CLIENT pakken som ikke kan installeres via apt-get, da den ikke er blevet opdateret til Debian 5 og Ubuntu 9.10, men det der dog muligt at hente en ældre Ubuntu 6.06 pakke som har var virket uden problemer for mig på et par debian maskiner.
http://packages.ubuntu.com/hardy/wmi-client

Installation er nem og hurtig

LinuxBox:~$ wget http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/w/wmi/wmi-client_0.1.6-1_i386.deb
LinuxBox:~$ dpkg -i wmi-client_0.1.6-1_i386.deb

LinuxBox:~$ wmic
Usage: [-?|--help] [--usage] [-d|--debuglevel DEBUGLEVEL] [--debug-stderr]
        [-s|--configfile CONFIGFILE] [--option=name=value]
        [-l|--log-basename LOGFILEBASE] [--leak-report] [--leak-report-full]
        [-R|--name-resolve NAME-RESOLVE-ORDER]
        [-O|--socket-options SOCKETOPTIONS] [-n|--netbiosname NETBIOSNAME]
        [-W|--workgroup WORKGROUP] [--realm=REALM] [-i|--scope SCOPE]
        [-m|--maxprotocol MAXPROTOCOL] [-U|--user [DOMAIN\]USERNAME[%PASSWORD]]
        [-N|--no-pass] [--password=STRING] [-A|--authentication-file FILE]
        [-S|--signing on|off|required] [-P|--machine-pass]
        [--simple-bind-dn=STRING] [-k|--kerberos STRING]
        [--use-security-mechanisms=STRING] [-V|--version] [--namespace=STRING]
        //host query

Example: wmic -U [domain/]adminuser%password //host "select * from Win32_ComputerSystem"