En lille kode snipped som gør det muligt at i powershell app deployment toolkit at undersøge om en pc har en adgruppe rettighede og derefter køre en installation
normalt ville man måske benytte get-adgroupmember funktionen, dog kræver dette at ad tools er installeret, hvilket de normalt vis ikke er på alle alm. workstations.


$ComputerassignedGroups = ([adsisearcher]"(&(objectCategory=computer)(cn=$env:COMPUTERNAME))").FindOne().Properties.memberof -replace '^CN=([^,]+).+$','$1'

$Computergroup = "APP_applikationsnavn"

if($ComputerassignedGroups.contains($Computergroup) )
{

$msi = "$dirfiles\FakturaController-1.0.msi"
execute-MSI -Action Install -Path $msi
}