Kort gøres operationen via WMIC.exe, hvilket jo er WMI, dvs. det kan også gøres direkte inde via powershell.

 Først, skal man fjerne at Windows 2008 selv skal styre pagefilen.  

 wmic.exe COMPUTERSYSTEM set AutomaticManagedPagefile=False

 Herefter er det muligt at først danne en ny pagefile på et andet drev samt slette den orginale fra det defaulte system drev.

wmic.exe pagefileset create name="D:\\pagefile.sys"
wmic.exe pagefileset where name="D:\\pagefile.sys" set InitialSize=2048,MaximumSize=10240
wmic.exe pagefileset where name="C:\\pagefile.sys" delete

Svære var det ikke.

 Ændringen af Pagefilen træder først i kraft ved boot, men kan ses ved at køre

 wmic.exe pagefileset list /format:list