Kommando til at kopier en windows local firewall rule give den/dem et nyt lave og enable disse.

I nedeståender er der RDP gruppen som bliver enabled ;-)

 

$FwRulePfix = "PostDeploy-OrgName-"

Get-NetFirewallRule  -group "@FirewallAPI.dll,-28752" | foreach-object { $_.Name; $FWNewName = $FwRulePfix+$_.Name; $FWNewName; Copy-NetFirewallRule -Name $_.Name -NewName $FWNewName; Enable-NetFirewallRule -Name $FWNewName }