Har oplevet en sjov fejl i dag under et forsøg af unattened installation af IE 10

Efter prereq er installeret og maskinen genstarted så skete følgende.

Første gang IE10-Windows6.1-x64-en-us.exe  /norestart /update-no /quiet /log:C:\logs installeren køre fik jeg nedenstående fejl, i install loggen fra ie 10

ERROR:   WMI query for Hotfixes timed out. Query string: 'Select HotFixID from Win32_QuickFixEngineering WHERE HotFixID="KB2729094"'  Error: 0x00040004

Anden gang man køre IE10-Windows6.1-x64-en-us.exe  /norestart /update-no /quiet /log:C:\logs (uden genstart efter første forsøg) installere ie10 sig korrekt.

hmmm. mærkeligt.

fixen på ovenstående var for mig at kalde "wmic qfe" kommandoen før IE 10 installeren køre installeren så kunne ie 10 installere sig hver gang, uden fejl, mere mærkeligt.

Sådan installations sekvens blev:

Ie 10 prereq
reboot
wmic qfe
IE10-Windows6.1-x64-en-us.exe  /norestart /update-no /quiet /log:C:\logs
reboot
ie10 update + ekstra sprog.

Denne wmi Query error er der andre end mig som har oplevet. f.eks.

http://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/7b014cc8-42b3-41fc-9dc5-cc482b838d51/ie10-win7-64bit-crashes-continually?forum=w7itprogeneral&prof=required

 i øverigt, var  prereq 2731771 samt 2533623 ikke nødvendig i mit miljø, så installer scriptet skulle kunne håndtere denne exit kode udover standard 0, 3010 osv.

 nåå ja og /update-no  blokkerede ikke for at nogle ekstra sprog pakker blev hentet under installationen automatisk, hvis man kiggede IE 10 install loggen igennem.