Et par powershell commandoer til smide en pc's mac adresse op i ad, praktisk i forhold til f.eks et WOL script

Import-Module ActiveDirectory
$mac="11:22:33:44:55:66"
Set-ADComputer -Identity <computernavn> -add @{'networkAddress'=$mac}

Fjern data lagt i "netwokAddress" attributten

Set-ADComputer -Identity <computernavn> -clear networkAddress

Data kan ses via
get-ADComputer <computernavn> -Properties networkAddress

Men husk at der går lidt tid før det er replikeret rundt i AD.