Et lille stykke powershell kode, da jeg havde behov for at holde en "offline" caching dir på C:\ i sync med brugere der have en profile på en maskine.

Såfremt at der ikke er en mappe af samme navn under CompairSource slettes denne på CompairTarget

 

$CompairSource = Get-ChildItem -path C:\users
$CompairTarget = Get-ChildItem -path C:\outlook
 
$DirConpair = Compare-Object -ReferenceObject $CompairSource -DifferenceObject $CompairTarget
 
#$DirConpair | Where-Object {$_.SideIndicator -eq "=>"} 
 
$DirConpair | foreach {
   if($_.SideIndicator -eq "=>") 
      { 
        Write-host "=>"
          #$_.InputObject | gm
          remove-item $_.InputObject.FullName -Force -Recurse
          # $_ | GM
      } 
}