Et af de produkter jeg har brugt de senste år er Heimdal Pro

Som jeg ser det har Heimdal pro 2 - 3 rigtige gode features som gør den pengene hver.

1) securedns

2) Software patching 

3) Software installation

 

Punkt 1) SecureDns er en feature som mange danske corp benytter, Heimdal ligge sig ind som et filter på maskinens DNS trafik, hvilket ses ved at "dns server" addressen ændres til 127.0.0.1 hvis man laver en "ipconfig /all"

Laves der et DNS opslag til en URL som er kendt for at sprede dårligdomme, stoppes denne trafik.

Punkt 2) Software patching, Heimdal har et antal produkter som den kan holde opdateret, herunder findes Oracle java og Adobe flash + Adobe Reader, skulle jeg lave en top 10 over software jeg alt skal patches så-snart der findes en opdatering, vil disse 3 være at finde i denne.

Punkt 3) Software installation, de applikationer som Heimdal automatisk kan patche/opdatere, kan man også lave klik og installer via Heimdal software, men uden at skulle benytte sig af ADMINISTRATOR rettigheder på maskinen, Hertil omgås man udfordring med at folk for installeret software som indeholder "malware" da de får downloaded det fra en forkert url.