Med tid til anden oplever jeg at maskiner jeg skal have fat i ikke har RDP porten åben i windows 10 Firewall.

Her er en powershell kommando som håndtere dette, såfrem at man kan komme på maskinen via remote powershell eller psexec.

get-NetFirewallRule -Name 'RemoteDesktop-UserMode-In-TCP' | Set-NetFirewallRule -enabled true

Alternativ:

enable-NetFirewallRule -DisplayName 'Remote Desktop - User Mode (TCP-In)'